Xəbərlər
    İnternet-kartlar
        Geydiyyat
        Məlumat
        Haradan almag
     Gurma
        Dial-up
        Mail
    Müştərilər
    Kataloq:
        Resursu əlavə etmək
 
 
  
 
 
  
 
Azərbaycan şəbəkəsində axtarış  

məsafəli təhsil sistemi
British Council Azərbaycan. Yeni internet saytımızı sizlərə təqdim edirik. Sayt müasir Birləşmiş Krallığa virtual giriş qapısı olub, azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunmuşdur. Bu sayt Sizə təlim, təhsil, ingilis dilinin tədrisi barədə məlumat verməklə yanaşı, müasir Britaniyanın bütün sahələri ilə bağlı daha geniş məlumat almaq üçün bağlantılar təqdim edir.