Xəbərlər
    İnternet-kartlar
        Geydiyyat
        Məlumat
        Haradan almag
     Gurma
        Dial-up
        Mail
    Müştərilər
 
 
   
 
 
   
 

AZƏRBAYCANDA BİRİNCİ İNTERNET PROVAYDER

İNTRANS şirkəti respublikada fəal inkişaf edən qabaqcıl telekommunikasiya şirtkətidir. İNTRANS 1991-ci ildə yaradılmış və ilk dəfə olaraq Azərbaycanda İnternet şəbəkəsinə yüksək keyfiyyətli çıxışı təqdim envbilbh. Şirkətin səyləri nəticəsində milli şəbəkə seqmentində nkr saytlardan öbhb olan www.az yaradıldı. İNTRANS bu gün vaxtla sınanmış və sübut edilmiş peşəkarlıqlsh.

Fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində şirkət keyfiyyətli internet xidmətlərinin milli bazarsyda möhkəm yer tutdu. İNTRANS fəaliyyətinin əsas məqsədləri-kommutə və ayrılmış xətlər vasitəsilə təşkilat və fərdi şəxslərə İnternetə çıxışı təqdim etmək, veb-serverlərin yerləşdirmək, İnternetdən istifadə etməklə kommersiya və q/kommersiya layihələrin hazırlamaq və həyata keçirmək, lokal şəbəkələrin quraşdırılması, sazlanması və bütöv texniki təminat, veb-saytları yaradmaq, həmçinin www səhifələrini dizayn tnvzr və hazırlanmaqdır.

Şirkət daima inkişaf edir: bizim mütəxəssislər texnoloji yenilikləri izləyir, İnternet-xidmətləri bazarının analitik araşdırskmasını aparır, İnternet istifadəçilərinin təklif və məsləhətlərini öyrənir, marketinq bölməsi bcz bazarın konyukturasnı öyrənir.

İNTRANS heç vaxt öz nəaliyyətləri ilə kifayətlənmir. Daima öz müştərilərmiz üçün internetə çıxşı mükəmməlləşdirir, bizim kanalların buraxılış imkanlarını artırır, modem pullarını genişləndirir və digər əlaqəli xidmətləri təklif edirik.