Xəbərlər
    İnternet-kartlar
        Geydiyyat
        Məlumat
        Haradan almag
     Gurma
        Dial-up
        Mail
    Müştərilər
 
 
  
 
 
  

Qoşulma quraşdırılması parametrləri

Login name:  
Password:  
IP address: Server tərəfindən verilir
DNS server: Server tərəfindən verilir

İnternet kartı istifadə etmək çox asandır.İstifadə etdiyiniz əməliyyat sistemindən asılı olaraq , aşağıda göstərilən qaydaları oxuyun və tətbiq edin.

 • Windows 98 üçün quraşdırılma qaydası
 • Windows 2000 / XP üçün quraşdırılma qaydası


  Windows 98 üçün İnternet kart parametrlərinə uyğun İnternetin quraşdırılma qaydası:

  1. Desktop-da (Рабочий стол) - My Computer - i
  ( Мой компьютер ) aç.
  2.İki dəfə Control Panel -ə ( Панель управления ) basın.
  (Control Panel).
  3. Add/Remove Programs( Установка и удаление программ ) aç.
  4.Windows Setup( Установка Windows ) nişanına keç .
  5. Сommunications- i (Связь ) seç.
  6. Details - ə ( Состав ) gir və DialUp Networking( Удаленный доступ к сети ).
  7.Protokol əlavə etmək üçün Protocol( Протокол ) seçmək lazımdır
  Kontroller əlavə etmək üçünAdapter( Контролер) seçmək lazımdır və Microsoft DialUp Adapter ( Контролер удаленного доступа )əlavə edilməlidir.
  8. İndi isə Control Panel( Панель управления ) qayıt və Network( Сеть ) gir.Sizin kompüterinizdə TCP/İP protokolu və DialUp Adapter( Контролер удаленного доступа ) qurulmalıdır.
  Əks təqdirdə Add ( Добавить ) bas
  .
  9. Qayıdaq My Computer - ə( Мой компьютер )
  Aç DialUp Networking( Удаленный доступ ).
  Iki dəfə Make New Connection( Создать новое соединение ) bas.
  10. Hər hansı ad qoy (məsələn Internet) və 96 02 01 telefon nömrəsini yaz.
  11. Удаленного доступа pəncərəsində yeni işarə əmələ gəldi- mouse-un sağ düyməsi ilə ona bas və Properties( Свойства ) aç.
  12. Server Types( Тип сервера) işarəsinə keç.
  13. Удаленный сервер -in tipi - PPP.
  Yalnız Enable software compression( Програмное сжатие данных ) TCP/IP qeyd etmək lazımdır.


  14.TCP/IP Settings...( Настройка TCP/IP ) düyməsinə bas.
  İp ünvanı server terefindən müəyyən olunur - Server assigned IP adress( Адрес IP назначается сервером )
  Ünvanlar server tərəfindən müəyyən olunur
  Başlıqların kiçildilməsini istifadə etmək (Use IP header compression)
  Uzaqlaşdırılmış şəbəkə üçün standart şlüzu istifadə etmək (Use default gateway on remote network). Ok düyməsinə bas.
  15.Общие( General) nişanına qayıt. Use country code and area code-dan ( Использовать код страны и код города ) quşu götür. Configure...( Настройка ) düyməsinə bas).
  Connections ( Установка связи ) nişanına keç. .
  Биты данных 8
  Четность None
  Стоповые биты
  16.Növbəti nişan Options( Параметры ) .
  Выводить окно терминала перед набором номера - nışanının qabağında quş qoyulmamalıdır.
  Выводить окно терминала после набора номера
  17.Okdüyməsinə basmaqla bütün pəncərələri bağla.
  Удаленного доступа pəncərəsində mouse-un sol düyməsi ilə iki dəfə Internetnişanına bas.

  18.Öz loginpassword yaz və
  Connect( Установить Связь ) düyməsinə bas. .

   

  Windows 2000 / XP üçün İnternet kart parametrlərinə uyğun İnternetin quraşdırılma qaydası:

  1. Desktop - da (Рабочий стол) My computer- i
  (Мой компьютер), arxasinca orada Control Panel -i (Панель управления). açın.
  Burada isə Network and Dial-Up Connections - i (Сетевые подключения и удаленный доступ) açın.
  2. Make New Connection (Новое соединение).


  3. Next (Далее)

  4. Properties (Свойства)


  5. Phone number (Номер телефона) sahəsində bizim hər hansı zəng etmə nömrəmizi daxil edin və Alternates() basın və bütün nömrələrimizi qeyd edin.
  6. Networking (Сеть)
  Setting
  (настройка) РРР qurulmasına daxil olun və multilink-i söndürün.

  Bu da sonu.
  İnternetə qoşulmaq üçün Dial (Подключиться)basın.
  Rabitə xəttinizin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq modem vasitəsilə nömrənin yığılmasınının (tonal və ya impulslu) uyğunluğunu yoxlamağı unutmayın.