Xəbərlər
    İnternet-kartlar
        Geydiyyat
        Məlumat
        Haradan almag
     Gurma
        Dial-up
        Mail
    Müştərilər
 
 
  
 
 
  
 
 

Bizim ünvanlar və telefon nömrələri:

Bakı, Zərifə Aliyeva 81-87

Telefonlar :
Maliyyə məsələləri ilə əlaqədar - (994-12) 498-05-22, 498-99-68
Texniki məsələlərlə əlaqədar - (994-12) 493-93-19

E-mail:
texniki məsələlər
support@intrans.baku.az

maliyyə məsələlər
finance@intrans.baku.az