Xəbərlər
    İnternet-kartlar
        Geydiyyat
        Məlumat
        Haradan almag
     Gurma
        Dial-up
        Mail
    Müştərilər
 
 
  
 
 
  

Ayrılmış rabitə kanalları ilə İnternetə çıxışın qiymətlər preyskurantı
(qiymətlər ƏDV-siz ABŞ dolları ilə göstərilib)
Aylıq
TamOptimumOpt / Limit
64K2001204Gb
128K3202008Gb
256K48032016Gb
512K72050032Gb
1024K135080064Gb
    
Əlavə hər 1Gb trafik üçün  40
İlkin quraşdırma
 200