Xəbərlər
    İnternet-kartlar
        Geydiyyat
        Məlumat
        Haradan almag
     Gurma
        Dial-up
        Mail
    Müştərilər
 
 
  
 
 
  

Veb-hosting və texniki təminat
(1 Yanvar 2002-ci il)
Qiymətlər ƏDV-siz(18%) göstərilib

NXidmətin adı Aylıq abunə haqqı(ş.v.)
110 Mb qədər həcmi.domenin texniki təminatı,FTP,Back-up, CGİ skriptlər, e-mail (1 ədəd) 10
230 Mb qədər həcmi.domenin texniki təminatı,FTP,Back-up, CGİ skriptlər, CGİ-BİN direktoriya,PHP, e-mail (3 ədəd)
25
370 Mb qədər həcmi.domenin texniki təminatı,FTP,Back-up, CGİ skriptlər, CGİ-BİN direktoriya, PHP,SQL, e-mail (10 ədəd)
50